ĐINH THỊ NGỌC LINH

Em Ngọc Linh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm nên em đang sống với ông bà nội. Hiện ông bà tuổi đã cao, chăm lo cho 3 người cháu nên kinh tế gia đình trang trải rất khó khăn.

THÔNG TIN CHI TIẾT